Porucha spánku

Spánkom strávi každý človek takmer tretinu svojho života. Niekto potrebuje spať viac, niekto menej, jedno je však isté, dostatočný spánok je k životu nevyhnutný. Ak dochádza k poruchám spánku, ...

Porucha metabolizmu

Metabolizmus predstavuje procesy v organizme človeka, ktoré sú potrebné pre zachovanie jeho funkcie. Správne prebiehajúce metabolické vzťahy sú nevyhnutné na energetické krytie potrieb organizmu a rovnako ...

Porucha imunity

Imunitný systém je veľmi dôležitou súčasťou organizmu. Pre správnu funkciu biologických procesov je nevyhnutné jeho neporušené fungovanie. Jeho základnou funkciou je ochrana a obrana tela pred ...

Porucha správania

Poruchy správania predstavujú skupinu ochorení, ktoré sa vyznačujú dlhodobo pretrvávajúcim atypickým správaním. Skutočným problémom sa stávajú vtedy, keď je potrebná komunikácia a spoločenské ...

Porucha farbocitu

Schopnosť vidieť je pre človeka veľmi dôležitá. Nie nadarmo sa zrak považuje za najdôležitejší zmysel aký existuje. So zrakom sa spája mnoho porúch, ktoré dokážu do rôznej miery ovplyvniť schopnosť ...

Porucha reči

Reč predstavuje spôsob, akým sa ľudia medzi sebou dohovárajú a komunikujú, vymieňajú si informácie a sociálne sa angažujú. Reč teda predstavuje základ spoločenského správania ľudí a preto je ...

Poruchy sluchu

Sluch je zmysel, ktorý sa radí po zraku k tým najdôležitejším a najpodstatnejším, ktoré človek má. Schopnosť počuť je esenciálna pre orientáciu a poruchy sluchu pomerne podstatne ovplyvňujú kvalitu ...

Porucha štítnej žľazy

Štítna žľaza je orgán, ktorý hrá úlohu v produkcií hormónov. Konkrétne ide hlavne o hormóny tyroxín a trijódtyronín. Tieto hormóny ovplyvňujú v organizme množstvo biologických a biochemických ...

Porucha pozornosti

Porucha pozornosti je problém, ktorý sa často krát spája s hyperaktivitou a impulzívnosťou. Začína sa prejavovať od útleho detstva, najväčší problém však predstavuje v prípade žiakov základnej školy ...

Porucha osobnosti

Porucha osobnosti nie je jednoduché ochorenie a väčšinou sa popisuje ako súbor odchýlok správania, ktoré pretrvávajú a predstavujú životný štýl postihnutého človeka. Poruchy osobnosti predstavujú ...