Porucha reči

Porucha reči

Reč predstavuje spôsob, akým sa ľudia medzi sebou dohovárajú a komunikujú, vymieňajú si informácie a sociálne sa angažujú. Reč teda predstavuje základ spoločenského správania ľudí a preto je dôležité, aby bola správna a bez porúch.

Poruchy reči môžu byť rôzne. Najzávažnejšia porucha predstavuje rozhodne úplnú neschopnosť hovoriť. Ide buď o to, že sa reč nevyvinie vôbec a to hlavne pri hluchých deťoch alebo dôjde k strate schopnosti hovoriť. Takýmto prípadom môžu byť hlavne ochorenia hrtanu, kde sídlia hlasivky a najčastejšie ide o rakovinu hrtana. Okrem toho však existuje množstvo rôznych porúch reči, ktoré nie sú až také závažné a schopnosť hovoriť je pri nich zachovaná. Najznámejšia takáto porucha je nepochybne šušlanie. Pri tejto poruche nevie človek správne hovoriť sykavky. Ďalšou poruchou z tejto skupiny je takzvané račkovanie, kedy hovoríme o neschopnosti vysloviť písmeno „r“ . Obe tieto poruchy sa nesmú podceňovať a hneď, ako sa spozorujú ich treba riešiť s logopédom. Ten dokáže dieťa nasmerovať k správnemu prejavu a následne odstrániť poruchu úplne alebo ju aspoň zmierniť. Okrem toho s k poruchám reči zaraďuje ešte napríklad aj oneskorenie vývoja reči.

Poruchy reči sú vážnym problémom v komunikácii. Neschopnosť hovoriť alebo neschopnosť hovoriť poriadne je pomerne veľký problém spoločenského života. Ak teda existuje spôsob ako reč vylepšiť, treba ju využiť a rozhodne netreba zanedbávať ani tie najmenšie príznaky rečovej poruchy.

Môže vás zaujímať:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *
Pridajte komentár do diskusie a podelte sa o svoje skúsenosti.